Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

Love-Life
15:53
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaempathetic empathetic
Love-Life
15:51
0181 2893 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe

September 28 2017

Love-Life
19:53
3789 d7a3 500
Reposted frompeace peace viaesperantoo esperantoo
Love-Life
19:53
1320 c7f4 500
Love-Life
19:53
0463 5e06 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
Love-Life
19:52
4071 731c
Reposted fromniewychowana niewychowana
Love-Life
19:51
Love-Life
19:50
Love-Life
19:50
8062 03b2
Reposted frommoai moai viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
Love-Life
19:49
8470 8d54
Love-Life
19:48
8995 2b3c
Love-Life
19:48
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Love-Life
19:48
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperantoo esperantoo
Love-Life
19:48
Mocno wierzę, że spotka Cię szczęście, na które tak cholernie zasługujesz.
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viaesperantoo esperantoo
Love-Life
19:45
4788 bd0f 500

June 08 2017

Love-Life
20:18
1006 5784 500
Love-Life
20:18
Zapewniam Cię, że czekam jak wariat na jedno choć Twoje słowo, jak na telefon, który nigdy nie zadzwoni…
— Grażyna Szapołowska
Love-Life
20:18
Faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby.
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaesperantoo esperantoo
Love-Life
20:18

W pokoju pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie

Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr

May 29 2017

Love-Life
17:39
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaPokobiecemu Pokobiecemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl