Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

Love-Life
20:18
1006 5784 500
Love-Life
20:18
Zapewniam Cię, że czekam jak wariat na jedno choć Twoje słowo, jak na telefon, który nigdy nie zadzwoni…
— Grażyna Szapołowska
Love-Life
20:18
Faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby.
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaesperantoo esperantoo
Love-Life
20:18

W pokoju pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie

Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr

May 29 2017

Love-Life
17:39
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaPokobiecemu Pokobiecemu
Love-Life
17:39
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viaPokobiecemu Pokobiecemu
Love-Life
17:39
8603 71af 500
Reposted fromboli boli viaPokobiecemu Pokobiecemu
Love-Life
17:39
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaPokobiecemu Pokobiecemu
Love-Life
17:39

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaPokobiecemu Pokobiecemu
Love-Life
17:37
Love-Life
17:37

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Love-Life
17:35
Dlaczego nie mogę przestać o Tobie myśleć ? Dlaczego nie mogę Cię przestać kochać ? 
Love-Life
17:32
8858 97d2
Reposted fromiamstrong iamstrong
Love-Life
17:32
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
17:32
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Love-Life
17:32
0473 0c28
Love-Life
17:32
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaTalkAboutMe TalkAboutMe
Love-Life
17:32
Love-Life
17:22
Życie składa się z mówienia "DZIEŃ DOBRY" ludziom, których nie lubimy i "DO WIDZENIA" ludziom na których nam zależy...
Reposted byboanoiteblondosoniczny

May 25 2017

21:56
2162 5847 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viabezsenna bezsenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl